سفارش تبلیغ
صبا ویژن


شورشیرین


   در تحصیل علم بکوشید که فرا گرفتن آن حسنه و گفتگویش تسبیح و کاوش در آن جهاد و آموختن آن به جاهل، صدقه و گسترشش موجب قربت است، زیرا علم راهنمای حلال و حرام است.طالب خود را به بهشت می کشد ، در تنهایی مونس و در غربت یار و در سختی راهنما و در برابر دشمن حربه و برای دوست زینت و زیور است، بوسیله علم ،خدا اقوامی را رفعت بخشد و آنان را در طریق خیر پیشرو قرار دهد و اعمالشان چشم انداز و آثارشان مورد تقلید و اقتباس گردد.
ملائکه به دوستی آنان رغبت کنند.
   علم حیات بخش دل ها و خداوند حامل علم را در منزل دوستانش جای دهد و در آخرت هم نشینی با نیکان را نصیبش کند. علم وسیله طاعت و عبادت و شناسایی خداست. با علم به یگانگی خدا پی برند و به خویشاوندان احسان کنند. حلال و حرام را باز شناسند ،بالاخره علم چراغ راه عقل است.

                                          
                                                                            تاریخ تولد: 5/3/1343   
                                                                         تاریخ شهادت:4/10/1364    
                                                                            شهرستان ماهشهر  
  


نوشته شده در جمعه 86/6/2ساعت 11:0 عصر توسط دوخواهر| نظرات ( ) |